Presentació

SOHOEl Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) és una sonda espacial llançada el 2 de desembre de 1995 per estudiar el sol, començant les seves operacions científiques al maig de 1996. És un projecte conjunt entre l'ESA i la NASA. Encara que originalment es va planejar com una missió de només dos anys, SOHO continua en funcionament després de més de deu anys en l'espai. A més actualment és la font principal de dades del sol en temps real tan necessaris per a la predicció del temps espacial. Ara per ara és una de les dues sondes (juntament amb l'Advanced Composition Explorer) que es troben en el veïnatge del punt L1, un dels Punts de Lagrange.

El satel-lit SOHO conté dotze instruments principals, cadascun capaç d'observar de manera independent el Sol o alguna de les seves parts. Aquests són: